ประวัติความเป็นมา

บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 บนเนื้อที่ 16 ไร่เศษ ด้วยเงินทุน ที่ได้จดทะเบียนไป จำนวน 7.5 ล้านบาท และเริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2503 เปิดการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี โดยทำการผลิตได้ปีละประมาณ 800 ตันต่อเดือน และในปีต่อมา ได้ทำการผลิตเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นอีกเป็น ปีละจำนวน 4,000ตันต่อเดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้ทำการเพิ่มการผลิตขึ้นอีกเป็น จำนวนที่ได้ทั้งหมด 10,000 ตันต่อเดือน

ในปี พ.ศ. 2507 บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้เปิดการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีหน้าเดียว และต่อมาในปี พ.ศ. 2532

บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ปรับปรุงการผลิตแผ่นเหล็ก ชุบสังกะสีที่เคลือบสีหน้าเดียว และทำเป็นการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี

 

เคลือบสีสองหน้า และในปี พ.ศ. 2531 บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ทำการขยายกิจการขึ้นอีกหนึ่งแห่ง เพื่อจะขยายคลังพัสดุสำเร็จรูป ขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่น

ปัจจุบันนี้ บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จากจำนวน 7.5 ล้านบาท เป็นจำนวน 60 ล้านบาท และจาก พนักงานจำนวน 179 คน เพิ่มเป็น 300 คน และนอกจากนี้ ทางบริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ตระหนักดีว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จำนวน30 ปี ปัจจัยสำคัญทำให้ บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ประสบความสำเร็จ ก็คือ การที่ทำให้พนักงานของบริษัท สังกะสีไทย จำกัด ร่วมแรงร่วมใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งทางบริษัท สังกะสีไทย จำกัด ก็มิได้มองข้าม บุคลากรเหล่านี้ไปเลย ดังนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของ บริษัท สังกะสีไทย จำกัด  ทุกคน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในการที่จะจัดทำที่พักอาศัย และยังได้จัด ให้มีการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในด้าน โรงครัวของบริษัท ที่อยู่ภายใต้ของคอนโดที่พักอาศัย คอนโดนี้ มีชื่อว่า อาคาร บุญถม เย็นมะโนช ที่เป็นประธานของบริษัท สังกะสีไทย จำกัด คนแรก คอนโดที่พักนี้จะอยู่ติดกับบริษัท สังกะสีไทย จำกัด และโรงงานมากเพียงไม่ถึง 500 เมตร