บริษัท สังกะสีไทย จำกัดผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ภายใต้เครื่องหมายการค้า สังกะสีตรา 3 มงกุฏ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี และเรียกว่าแผ่นสังกะสี เพื่อบริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศที่มีมาตรฐาน ด้วยจุดมุ่งมั่นที่ว่า แผ่นสังกะสีทุกชนิดต้องมีความแข็งแรง ติดตั้งง่ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความสะดวกสบายต่อการใช้งานทุกชนิดด้วยราคาย่อมเยา