บริษัท สังกะสีไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตสังกะสี ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า คือ ตรา 3 มงกุฎ

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สังกะสีไทย จำกัด

สังกะสีลูกฟูก ตรา 3 มงกุฏ

ลูกฟูกใหญ่ เบอร์ 35 ขนาดกว้าง 2 ฟุตครึ่ง ยาว 5 ฟุต ถึง 12 ฟุต

ลูกฟูกเล็ก   เบอร์ 35 ขนาดกว้าง 2 ฟุตครึ่ง ยาว 5 ฟุต ถึง 10 ฟุต

ลูกฟูกใหญ่ เบอร์ 32 ขนาดกว้าง 2 ฟุตครึ่ง ยาว 5 ฟุต ถึง 10 ฟุต

ลูกฟูกใหญ่ เบอร์ 28 ขนาดกว้าง 2 ฟุตครึ่ง ยาว 5 ฟุต ถึง 10 ฟุต

ลูกฟูกใหญ่ เบอร์ 28 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

ลูกฟูกใหญ่ เบอร์ 26 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

ลูกฟูกใหญ่ เบอร์ 24 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

 

 

สังกะสีแผ่นเรียบ  ตรา  เอส.เค.

เบอร์ 35 ขนาดกว้าง 2 ฟุตครึ่ง ยาว 6 ฟุต ถึง 8 ฟุต

เบอร์ 35 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 6 ฟุต

เบอร์ 33 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 6 ฟุต

เบอร์ 33 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

เบอร์ 32 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

เบอร์ 31 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

เบอร์ 30 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

เบอร์ 28 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

เบอร์ 26 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

เบอร์ 24 ขนาดกว้าง 3 ฟุต      ยาว 8 ฟุต

 

 

สังกะสีชุบสี ตรา  3  มงกุฏสุดสวย

ลูกฟูกเหลี่ยม เบอร์ 35 ขนาดกว้าง 2 ฟุตครี่ง ยาว 5 ฟุต ถึง 10 ฟุต

ลูกฟูกใหญ่และเล็ก เบอร์ 35 ขนาดกว้าง 2 ฟุตครึ่ง ยาว 5 ฟุต ถึง 10 ฟุต

ลูกฟูกใหญ่ เบอร์ 32 ขนาดกว้าง 2 ฟุตครึ่ง ยาว 5 ฟุต ถึง 10 ฟุต

ลูกฟูกใหญ่ เบอร์ 28 ขนาดกว้าง 2 ฟุตครึ่ง ยาว 8 ฟุต ถึง 10 ฟุต

แผ่นเรียบ เบอร์ 32 ขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 8 ฟุต

แผ่นเรียบ เบอร์ 28 ขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 8 ฟุต

แผ่นเรียบ เบอร์ 26 ขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 8 ฟุต

แผ่นเรียบ เบอร์ 24 ขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 8 ฟุต