สร้างเครื่องจักรที่ประเทศฟิลิปปินส์

สร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสี และให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงงานผลิตแผ่นสังกะสีในประเทศฟิลิปปินส์

Training on technology transfer on continuous galvanizing production for Philippines's personnel from Republic of the Philipphins.