ติดตั้งแผ่นสังกะสีแผ่นลอน W-88 (W 600) แบบพิเศษที่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน เพื่อช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิภายในอาคารของบริษัทผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

Installation of the curl W-88 (W 600) with insulation material to prevent external temperature in The Car Decoration Factory.