ให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมบุคลากรสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกรผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีให้แก่โรงงานผลิตแผ่นสังกะสีของประเทศพม่า

Machine construction as well as training on "Continuous Galvanizing Line" for Myanmar Megasteel Industries" personal from Myanmar, prior to machine installation in Myanmar.