ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตและการติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่โรงงานผลิตแผ่นเคลือบสังกะสีในประเทศอินโดนีเซีย

Training on technology transfer on continuous galvanizing process, as well as assisting in machine installation, for The Galvanized Steel Industry in Indonesia.